Onze visie & missie

Onze visie is een generatie van jonge mensen voor wie de vrijheid van expressie en creativiteit hun wederzijds begrip vergroot en voor wie gelijkheid een grondbeginsel is in de omgang met anderen.

Investeren in duurzame creativiteit is onze missie.

Onze doelstelling is de invoering van een duurzame infrastructuur voor creatieve ontwikkeling, het versterken van de culturele identiteit en verbetering van de toekomstkansen voor jong creatief talent, waarbij speciale aandacht uitgaat naar gemarginaliseerde groepen jongeren.

Onze strategie is het motiveren van jongeren om hun eigen ‘stem’ te laten horen, hen de ruimte te bieden om zich creatief te kunnen ontwikkelen en het belang van creativiteit onder de aandacht te brengen bij overheid en maatschappij.

Wij geloven dat creativiteit een onmisbare en noodzakelijke basis is voor innovatie in gebieden zoals technologie, nieuwe media, communicatie, onderwijs, verzorging, infrastructuur, politiek en wetenschap. Nieuwe ontwikkelingen in een samenleving worden altijd aangevoerd door individuen en groepen die buiten de begaande paden durven te denken.