Sinds 2008 worden onze projecten gesteund door sponsors en donor organisaties uit de hele wereld.

Wij zijn dankbaar voor hun vertrouwen en hun steun gedurende de afgelopen jaren. Ook gaat onze speciale dank uit naar de tientallen particuliere donateurs die ons met een periodieke schenking of een eenmalige gift ondersteunen.